เทคนิค : Computer Graphic
ขนาด : 30 X 45 cm
ผู้สร้างสรรค์ : ตี้เอี้ยง แซ่ปึง

Downloads: full ( 640x453 ) | thumbnail ( 150x150 ) | medium ( 300x212 ) | large ( 640x453 )