เทคนิค : ซิลค์สกรีนบนกระดาษ
ขนาด : 42.0 x 59.4 cm
ผู้สร้างสรรค์ : ณัฐพล ธรรมเจริญ
อธิบายภาพ : คำที่จดจำไปตลอดชีวิต คำที่เป็นชื่อสถานที่ที่สร้างชีวิต สร้างฝีมือ ความสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจให้กับหลายพันหลายหมื่นชีวิต คำนี้ได้เติมเต็มความบกพร่องของผมให้มีความเป็นมนุษย์มาได้จนทุกวันนี้

Downloads: full ( 480x615 ) | thumbnail ( 150x150 ) | medium ( 234x300 ) | large ( 480x615 )