เทคนิค : ลายเส้นปากกาและสีน้ำบนกระดาษ
ขนาด : 38 x 56 cm
ผู้สร้างสรรค์ : เจนวรรธน์ อินทร์สุวรรณ
อธิบายภาพ : “หลังน้อยน้อย ในเมืองใหญ่ใหญ่..
อีกแสงไฟ กับสองขา ของเราแข็งแรง..
กวัดแกว่งราก ไกวชีวิต ไปตามครรลอง..
ตราบเท่าแสงในใจ ยังคงส่องทาง..” “ที่บ้านฉันสอนไว้”

Downloads: full ( 439x640 ) | thumbnail ( 150x150 ) | medium ( 206x300 ) | large ( 439x640 )