เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ
ขนาด : 55.5 x 37.5 cm
ผู้สร้างสรรค์ : สรศักดิ์ รักเพ็ชร
อธิบายภาพ : ” ศูนย์ศิลป์เสมือนโอบกอดอันบริสุทธิ์ ให้ความชุ่มชื่น สุนทรีย์ และหล่อเลี้ยง จิตวิญญาณ ”

Downloads: full ( 427x640 ) | thumbnail ( 150x150 ) | medium ( 200x300 ) | large ( 427x640 )