Author Archives: admin

“สอนศิลป์ที่บ้านเกิด ปี 7” (พ.ศ.2560)

“สอนศิลป์ที่บ้านเกิด” กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (อิสเทิร์นซีบอร์ด)ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน) ที่จับมือกับ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร ร่วมกันพัฒนาบุคคลากรครูในด้านศิลปะ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับศิลปะในการพัฒนามนุษย์พัฒนากระบวนการคิด

“สอนศิลป์ที่บ้านเกิด ปี 7” (พ.ศ.2560) Read More

หลักเมืองรัตนโกสินทร์

ย้อนกลับไปเมื่อ ๒๓๔ ปีที่แล้ว มีเหตุการณ์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นไล่เรียงกันมา โดย (หากนับตามหลักจันทรคติหรือตามเดือนของไทย) วันที่ ๖ เมษายน (เดือน ๕) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงปราบดาภิเษก และทรงให้ย้ายศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองมายังกรุงธนบุรีฝั่งตะวันออก

หลักเมืองรัตนโกสินทร์ Read More

วิถีไทย: เอกภาพที่หลากหลาย

มนุษย์ที่สามารถดำรงอยู่ในโลกใบนี้ทุกเชื้อชาติ  ทุกภาษาล้วนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อให้สามารถฟันฝ่า และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับตนเองและสังคม จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  สะท้อนให้เห็นได้จากสภาพแวดล้อม ของท้องถิ่นออกมาทางการแต่งกาย  พิธีกรรม  ศิลปกรรมต่างๆ  ฯลฯ

วิถีไทย: เอกภาพที่หลากหลาย Read More