พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ฅน บางกอก

          พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ในอาณาบริเวณของ”พุทธอุทยาน” พระพุทธรูปองค์นี้ได้รับการออกแบบโดยศาสตราจารย์(พิเศษ)ประกิต(จิตร) บัวบุศย์ ซึ่งถือเป็นครูใหญ่ที่เคารพรักของชาวแดง-ดำ(โรงเรียนเพาะช่าง) และนักเรียนช่างทางด้านศิลปะมากมาย

          พระมงคลมิ่งเมือง มีหน้าตักกว้าง ๑๑ เมตร สูงถึงยอดเปลวรัศมี ๒๐ เมตร โดยก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘ มีระบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ประดับด้วยแผ่นโมเสกสีทอง ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์แรกในช่วงเวลานั้น(และคาดว่าน่าจะเป็นองค์แรกในประเทศไทย!)ที่จบงานตกแต่งพระพุทธรูปด้วยแผ่นโมเสกทอง(finishing) โดยใช้ทีมช่างมีฝีมือในท้องถิ่นทำงานก่อสร้างโดยตรง

          อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในการสร้างสรรค์พระพุทธรูปองค์นี้ผ่านแนวคิดการออกแบบที่อาจารย์จิตรเคยบอกไว้คือ “การออกแบบพระพักต์ของพระพุทธรูปประจำภาคนั้น จะต้องคำนึงถึงเค้าหน้าของผู้คนในแต่ละภาคด้วย เพื่อให้สมกับเป็นพระพุทธรูปประจำภาคอีสานอย่างแท้จริง”

          หากมองในด้านพุทธศิลป์ก็จะพบว่า อาจารย์จิตรได้พยายามดึงเอาลักษณะเด่นเฉพาะของรูปแบบพระพุทธรูปของอีสานมาพัฒนาให้มีความทันสมัยด้วยวัสดุ รวมถึงความสามารถในการควบคุมขนาด(scale) ของพระพุทธรูป(ที่มีขนาดใหญ่)และตั้งอยู่กลางแจ้งให้ได้สัดส่วน(proportion)ตามการรับรู้ด้วยสายตา(perception)ได้อย่างพอดิบพอดีเมื่อมองในระดับที่เป็นมุมมองปกติของผู้คนโดยทั่วไป(ประมาณ ๑.๔๐-๑.๗๐ เมตร)

รายการอ้างอิง

รำลึก ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประกิต(จิตร) บัวบุศย์ ราชบัญฑิต ศิลปินแห่งชาติ

ขอขอบคุณ

พุทธอุทยานอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ อำนวยความสะดวกและเชิญให้ร่วมสำรวจพื้นที่ทางวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร เอื้อเฟื้อภาพจากอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)เพื่อการสำรวจทางศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพแสดงพระมงคลมิ่งเมืองในระยะไกลที่มุมมองสูง มีการปิดล้อมพื้นที่(enclosed space)ด้วยกลุ่มไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ประจำถิ่น

ภาพมุมมองทางอากาศโดยรอบองค์พระมงคลมิ่งเมือง ช่วยให้สามารถศึกษาขนาด สัดส่วนขององค์พระได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะลักษณะความบอบบางของพระวรกายที่นิยมสร้างในภาคอีสาน

ภาพแสดงพระพักต์(หน้าตรง)ของพระมงคลมิ่งเมืองที่ประดับด้วยแผ่นโมเสกทองแผ่นเล็กติดต่อกัน ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดสูง