มาเหินฟ้า แลเขาดานพระบาทกัน

ฅน บางกอก

ช่วงนี้ความเครียดมาเยือนทุกคนทุกฝ่าย ทั้งจาก i-co และจิปาถะ

ขอส่งความรู้สึกสบายๆ ผ่านภาพประกอบเสียง แบบเบาๆ สบายหู สบายตาให้กัลยาณมิตรทุกท่านและสหายทุกคนนะครับ

ภาพนี้ บันทึกครั้งมาสำรวจบริเวณเขาดานพระบาท ปัจจุบันคือพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เหินฟ้าชมกัน เขาดานพระบาทเป็นภูเขาลูกเตี้ย และเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในอาณาบริเวณพื้นที่แถบนี้มานานแล้ว มีพระมงคลมิ่งเมืองตั้งอยู่กลางสันเขา ทางขวามือ(ของภาพ)เป็นแนวลาดของพื้นหินดานเป็นบริเวณกว้าง และคงเป็นแหล่งวัสดุสำคัญในการนำมาสร้างงานศิลปวัตถุอีกด้วย

ไกลออกไปเบื้องหน้าขององค์พระใกล้เส้นขอบฟ้า คืออ่างเก็บน้ำที่พัฒนามาจากหนองน้ำธรรมชาติ ตรงกลางมีพื้นที่เป็นเกาะชื่อ “จิตรกูฏ” เกาะนี้มีเสน่ห์และมีความน่าสนใจหลาย มีโอกาสจะมาเล่าสู่กันฟัง

ขอบคุณหลาย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำนวยความสะดวกในการศึกษาสำรวจครั้งนี้

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร เอื้อเฟื้อภาพอากาศยานโดรน เพื่อการสำรวจทางศิลปะและวัฒนธรรม