เดินไป วาดไป: บันทึก “วังหลัง” บ้านเกิด “ท่านภู่”

: ฅน บางกอก

26/06/2566

……..วันนี้ “จันทร์ ๒๖ มิถุนายน” ตรงวัน (ทั้งวันที่และวันจันทร์) ที่ทางการกำหนดว่าเป็นวันเกิดของ “ท่านภู่” กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นบุคคลสำคัญของโลก (ยูเนสโก เฟิร์ม)

……..“ท่านภู่” หรือ สุนทรภู่ เกิดที่ วังหลัง (พระราชวังบวรสถานพิมุข) ตรงบริเวณพื้นที่ของสถานีรถไฟบางกอกน้อยกับศิริราชพยาบาล (ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่เดียวกันของศิริราชพยาบาล)

……..บริเวณวังหลัง ที่ “ท่านภู่” เกิดและใช้ชีวิตในวัยเด็กก็น่าจะอยู่ตรงกับมุมมองที่บันทึกออกไปจากบางกอกฝั่งตะวันออก เพียงแต่ต่างวัน-เวลา ณ พื้นที่เดิม

……..เวลาเปลี่ยน  ความคิดเปลี่ยน

……..สังคมก็เปลี่ยน  “มุมมองจึงเปลี่ยนตาม”

 

เดินไป วาดไป: บันทึกวังหลัง “บันทึกบ้านเกิดสุนทรภู่”

ภาพลายเส้น บน Note 2

ลงสีบนกระดานในระบบดิจิตอล