เดินไป วาดไป: มาวังน่า ได้เห็นพื้นที่วังน่า (แบบนี้)

ฅน บางกอก
๖/๐๒/๒๕๖๖

…..ตั้งใจมาวังน่า (สะกดคำแบบที่เคยมีการบันทึกชื่อเรียก “วังหน้า” ว่า “วังน่า”) เพื่อมาดูของดีบางส่วนในพื้นที่ของวังน่าในปัจจุบันที่กลายสภาพมาเป็น พช. พระนคร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)  ในนี้มีของดีทรงคุณค่ามากมาย  ที่สำคัญคือของดี ของแท้ๆพวกนี้ได้ถูกนำมา “อัพเลเว่ว” ตามหลักนิทรรศการและการจัดการทางพิพิธภัณฑ์ได้น่าสนใจเลยทีเดียว  มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟัง เหมือนเดิม (จำไม่ได้ว่าพูดคำนี้ค้างไว้กี่เรื่องแล้ว 😂😆)

 

…..ตอนเช้าดูพื้นที่วังน่าที่ตอนนี้กลายเป็น พช.พระนคร  ช่วงเย็น เดินมาบริเวณพื้นที่ของ วังน่า ของอีกด้านนึงที่ตั้งอยู่ติดกัน ตอนนี้กลายสภาพเป็นมหาวิทยาลัยมานานมากแล้ว  แน่นอนสองพื้นที่ๆเล่ามาตอนนี้ถูกแยกการใช้งาน เลยต้องมีการกั้นกำแพงเพื่อแยกการดูแลและความรับผิดชอบออกจากกันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตกทอดมาถึงทุกวันนี้

 

…..บริเวณพื้นที่ (Space) ที่มองไปมุมนี้จะว่าไปก็ทำให้มองเห็นเรื่องราวที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายทับซ้อนกันอยู่  อุปมาคล้ายกับหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในชั้นดินของทางโบราณคดีเลยทีเดียว

…..เมื่อเห็นสปิริตของพื้นที่กำลังสะกิดมา ก็ต้องจัดไปตามเสียงของหัวใจ  จัดไป สดจากข้างสนามบอล มธ.

 

เดินไป วาดไป: มาวังน่า ได้เห็นวังน่า (แบบนี้)

ปากกา Lamy Safari

กระดาษ A5

ระยะเวลา ๒๕ นาที