“นิทรรศการ 365º” กับ เรื่องราวที่มีความสำคัญ ๓๖๕ วัน

นิทรรศการ 365º เป็นชุดนิทรรศการที่เกิดจากการนำเสนอภาพถ่ายในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ของ “ยูเจนีโอ รีเควนโค” (Eugenio Recuenco) ช่างภาพแฟชั่นชาวสเปนผู้มีผลงานกับนิตยสารและแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงสุนทรียะที่ถูกถ่ายทอดออกมาจาก “มุมมองของภาพถ่าย” ผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดในการสะท้อนสังคมที่แฝงด้วย แง่คิด มุมมอง ที่แยบคาย

ภาพจากเหตุการณ์ต่างๆผ่านมุมมองของภาพถ่าย ได้ถูกกำหนดให้อยู่ในกล่องของแต่ละช่วงเวลา โดยมีภาพลักษณ์เป็นกล่องเรืองแสงที่มีลักษณะเดียวกับ “ไลทบ็อกซ์” (Light Box) ซึ่งกล่องเรืองแสงเหล่านี้ มีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่และเนื้อหาของนิทรรศการ

นิทรรศการนี้ จึงเปรียบเหมือนบันทึกที่พาเราย้อนเวลาไปส่องดูเหตุการณ์สำคัญของโลกในแง่มุมต่างๆ อาทิ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการสะท้อนภาพทางสังคม ในแต่ละช่วงเวลาผ่านมุมมองของ“ยูเจนีโอ รีเควนโค” ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านมุมมองจากกล้องถ่ายภาพ โดยมีประเด็นสำคัญที่ถูกสอดแทรกอยู่ในชุดเนื้อหานิทรรศการโดยสังเขป ดังนี้

๑. การนำเสนอด้านสิทธิสตรี โดยเรียงลำดับ วัน เดือน ที่เคยปรากฏมา

๒. การนำเสนอวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเกิดของบุคคลสำคัญ วันที่มนุษย์เดินทางไปถึงดวงจันทร์ ฯลฯ

๓. การสื่อสาร ผ่านบุคคล เหตุการณ์ ที่ปรากฏในภาพวาดของศิลปิน อาทิ ภาพสีน้ำมัน ภาพแสตมป์ ฯลฯ

๔. การชวนให้ระลึก ทบทวนถึงวัน เวลาต่างๆที่ผ่านมาจนถึงวันสุดท้ายของปี (วันที่ ๓๑ ธันวาคม)

นอกจากนี้ การนำเสนอมุมมองในลักษณะเดียวกับมุมของกล้องถ่ายภาพ โดยที่ผู้ชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวชิ้นงานที่เป็นพื้นที่สามมิติในลักษณะ “Interactive” ยังเป็นการสร้างความประทับใจต่อผู้เข้าชมนิทรรศการได้ดีอีกด้วย

นิทรรศการ 365º จึงเป็นการนำเสนอมุมมองลักษณะภาพถ่ายแบบสามมิติจำนวน ๓๖๕ มุมมองในรูปแบบของไลทบ็อกซ์ (Light Box) ที่บอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในแต่ละวันของปีต่างๆรวมกัน ๓๖๕ วัน โดยมีพื้นที่จัดแสดงกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ณ “ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ”(River City Bangkok) จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้

รายละเอียดของนิทรรศการชุดนี้ สามารถชมได้ที่ https://bit.ly/3CuXxoD

เนื้อหาโดยรวมของชดนิทรรศการ 365º ที่นำเสนอมุมมอง ความหลากหลายในประเด็นต่างๆในสังคมโลก

การย้อนเวลากลับไปสู่อดีตผ่านรูปแบบของนาฬิกาขนาดใหญ่ ที่มีความนิยมสร้างสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศตะวันตก

ภาพ: River City Bangkok

มุมมอง จากเรื่องราวของวัน เวลาต่างๆที่ถูกนำาจัดแสดงนิทรรศการ

ภาพ: River City Bangkok

การนำรูปแบบสำคัญของ “เครื่องเรือน” มาประกอบกับ ลวดลาย เส้นสาย ของ”ธงสหราชอาณาจักร” เพื่อแสดงสัญญะของประเทศที่มีบทบาทสัมพันธ์กับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของโลก

ภาพ: River City Bangkok