บันทึก ตุลาคม: ตรงเส้นขอบฟ้าของสยามเมืองไทย

ฅน บางกอก

๑๔/๑๐/๒๕๖๕

……….“ตรงเส้นขอบฟ้ารุ่งเรือง เมืองที่เราใฝ่ฝัน” วลีศิลป์สวยงามที่พี่หมู(พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ) แต่งไว้เป็นบทเพลง  และเชื่อว่าทุกคนก็อยากอยู่ร่วมกันในสังคมแบบปกติสุขตามอย่างวลีนี้  หากหยิบวันต่างๆในปฏิทินของเดือนตุลาคมมาดู  จะเห็นว่าสังคมไทยเริ่มมีการจดจำเหตุการณ์สำคัญที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความรู้สึกอาลัยถึงผู้อันเป็นที่รัก เคารพ  คือเหตุการณ์สำคัญที่บ้านเมืองจัดให้รำลึกถึงมายาวนานกว่าร้อยปีจนถึงทุกวันนี้คือ วันปิยมหาราช

……….หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกับสังคมไทยในเดือนนี้คือ วันรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)  รวมถึงวันมหาวิปโยค (๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖)  มาถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙  และ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ฯลฯ ที่มีการสลายชุมนุมแบบสนั่นเมืองกันมาแล้ว   เวลาผ่านไปต่างกรรม ต่างวาระ  สังคมโลกต้องอาลัยถึงเหตุการณ์กราดยิงฯ

……….แน่นอนว่าผลของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ย่อมมีเหตุและปัจจัยต่างๆ  และนับวันที่สังคมโลกยมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากเท่าใดก็ดูเหมือนว่าความสลับซับซ้อนภายใต้จิตใจคนก็จะมีมากยิ่งขึ้นเช่นกัน  ตัวอย่างนี้อาจจะชี้ให้เห็นถึงผลของความบิดเบี้ยวและเน่าในของสังคมที่เคลือบแฝงด้วยรูปลักษณ์ของเปลือกนอกที่มีความสดสวย

……….เปลือกที่ดูสวยสดจึงพยายามทำหน้าที่เพื่อสร้างภาพให้คนด้วยกันเองรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีความปกติ  รื่นเริง และมีความสุข ฯลฯ เพื่อรอเวลากระเปาะแตกก็จะไปมีผลกระทบต่อคนอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรด้วย

……….หากสังคมโลก รวมถึงสังคมไทยก้าวเดินไปด้วยความพอดี  (เช่น ไม่มากไป ไม่น้อยไป,  ไม่เร็วไป ไม่ช้าไป  ฯลฯ)  เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็อาจไม่เกิดก็เป็นได้  ซึ่งต่างจากเหตุการณ์ของบุคคลอันเป็นที่รักเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปตามกาลเวลาด้วยวิถีธรรมชาติของกฏ “ไตรลักษณ์”

……….หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ตรงเส้นขอบฟ้า” สุดแสนไกลของสยามเมืองไทยจะยังคงมีสุดปลายทางที่มีความสวยงาม เรืองรองรออยู่สำหรับทุกคน โดยที่อาจไม่จำเป็นต้องกลับไปโทษ – ถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่า “ใครทำ  ทำทำไม ฯลฯ”  เพราะหากกลับไปถามตัวละครที่ก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆ  ก็คงจะได้คำตอบที่เชื่อว่าหากเขาย้อนเวลาเลือกได้ก็ “อยากเป็นคนดี” เหมือนทุกคน  แต่…..(เชิญ เติม คำ ลง ใน ช่อง ว่าง)……

……….คนที่ยังอยู่และยังคงมีลมหายใจควรมาร่วมกันถอดบทเรียน เพื่อสร้างสะพานก้าวเดินต่อไป  ช่วยกันปรับปรุงแก้ไข (ไม่ใช่แก้ตัว)  เพื่อลดต้นตอของปัญหาด้วยหวังว่าจะไม่ต้องมาช้ำในรอยแผลเก่ากันอี  ขอส่งกำลังใจให้กันและกันเพื่อก้าวข้ามสิ่งเลวร้าย และก้าวเดินตามวิถีของแต่ละคนอย่างปกติสุขต่อไป

……….ขอบคุณ บทเพลงสวยงามดั่งกวีศิลป์ของ “พี่หมู(พงษ์เทพ)” ศิลปินผู้เปนสามัญชนของ “สยามเมืองไทย”

https://youtu.be/_EUOTkfeack

 

ภาพ:    ตรงเส้นขอบฟ้า ตุลาคม ๒๕๖๕

สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด:   A5

ระยะเวลา  ๗ นาที