“เหมย” กับสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งในความอ่อนน้อม ถ่อมตน

ฅน บางกอก
16/01/2565

……….เหมย หนึ่งในพืชไม้เมืองหนาวที่หากดูผิวเผินก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไป แต่ในการรับรู้ของผู้คนทางฝั่งเอเชียตะวันออก “เหมย” กลับถูกนำมาเปรียบเปรยให้มีความหมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน สามารถฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆ โดยแสดงออกมาด้วยความอ่อนน้อม ถ่อมตน อันเป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่มักพบได้ในสังคมเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศในแถบจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ) มาตั้งแต่ครั้งอดีต

 

……….และด้วยลักษณะของต้นเหมยที่มักพบเห็นได้ทั่วๆไป ชาวบ้านมักนำเมล็ดหลังจากการผลิดอกออกมาเป็นผลแล้ว (หลายคนเรียกลูกบ๊วย) เพื่อมาขบเคี้ยวเพื่อให้มีความชุ่มคอ  ฯลฯ  รวมถึงความนิยมในการตัดเอากิ่ง ก้านต่างๆของต้นมาทำฟืนเพื่อใช้ก่อเตาปรุงอาหาร ฯลฯ  รวมถึงก่อไฟที่ลาน (คล้ายๆแคมป์ไฟที่คุ้นกัน) เพื่อบรรเทาความหนาวเหน็บในทุกครัวเรือนตามช่วงเวลาของเหมันตฤดู

 

……….“เหมย” จึงเป็นพืชที่คุ้นชินสำหรับผู้คนโดยทั่วไปของสังคม  และจากรูปทรงที่มีความ คดโค้ง หักงอไปมา ท่ามกลางการแตกกิ่งก้านสาขาอยู่ตลอดเวลา  สาเหตุหนึ่งมาจากมักถูกผู้คนมาตัดกิ่งก้านต่างๆ (ตามที่เล่ามาแล้ว) หรือบางครั้งก็ถูกแรงลมหรือสัตว์ต่างๆมาปีนป่าย จนทำให้แตกหัก

 

……….ทว่า การแตกหัก หายไปของกิ่งก้านเหล่านี้กลับนำมาซึ่ง “การเกิดขึ้นใหม่” ของกิ่งก้านรุ่นต่อมาเป็นระลอกแล้วระลอกเล่า จนทำให้เราสามารถเห็นรูปทรงของต้นเหมยมีทิศทางของกิ่งก้านต่างๆที่คดเคี้ยวไปมา บ้างก็มีตุ่มที่เกิดจาก “ตา” ของกิ่งหรือลำต้นที่กำลังจะแตกสาขาออกมาใหม่  หรือไม่ก็เป็นเพียงตุ่มน้อยใหญ่คล้ายแผลเป็นไปเลย 👀😊  อย่างไรก็ดี เหล่านี้ล้วนมีความงดงามซ่อนอยู่เสมอ

 

……….ด้วยที่รูปทรง (Shape & Form) ของต้นเหมย ที่มีกิ่งก้าน สาขาทั้งหงายขึ้น บ้างก็โค้งลง  ทำให้ผู้คนนำมาแทนความหมายถึง วิญญูชน หรือบัณฑิต ที่มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน  และด้วยที่ “เหมย” ไม่เคยยอมแพ้อุปสรรคต่างๆนาๆ ทั้งการถูกตัดกิ่งก้านต่างๆ  ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การยืนต้นท้าทายต่ออากาศที่หนาวเย็นด้วยความสงบอย่างลำพัง  และที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือ ยิ่งอากาศเหน็บหนาวมากเท่าใด เหมยกลับท้าทายด้วยการ “ผลิดอก ออกผล” เพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยการสร้างสีสันและความงดงามให้ผู้พบเห็นมากยิ่งขึ้น เท่านั้น

 

……….วันนี้ วันดี เพราะเป็น “วันครู” (หวยยังต้องเลื่อนวันออก👍😍😂✌)  และยังอยู่ในเทศกาลปีใหม่ คือปีใหม่แบบตะวันตก (New Year) และปีใหม่แบบตะวันออก (新年)  จึงขอส่งกำลังใจมายังผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “แม่พิมพ์ของสังคม” ขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสอนสั่งศิษย์  เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ได้เติบโต งอกงามต่อไป  ดังเช่น “ต้นเหมย” ที่มีภาพลักษณ์แสดงถึงความ “อ่อนน้อม ถ่อมตน”

……….หากแต่มีความสง่างาม เข้มแข็งอยู่ภายใน  สามารถ “ผลิดอก-ออกผล” สร้างเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อรับฤดูกาลใหม่ๆในทุกๆปี

 

……….ภาพนี้ วาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นวันดี เช่นกัน เพราะเป็น วัน(ของ)เด็กๆ 😍👍😊

……….และขอส่งต่อความงดงามจากภายในของภาพนี้ให้กับ ครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และปัญญา รวมถึงคุณครูทุกท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ไปสู่ชีวิตที่งดงามต่อไปในภายหน้า

 

ภาพ:  梅花  (ดอกเหมย)  no.2

หมึก และพู่กันจีน

กระดาษเขียนจีน

ขนาด  8” x 14”