มองสถานีรถไฟ “กรุงเก่า” เชื่อมต่อ “อโยธยา” มาสู่ “อยุธยา” ๓

: ฅนบางกอก

02/7/2566

 

……….ตั้งวง เล่าต่อ… เรื่องรถไฟลอยฟ้ากับเมืองเก่าอโยธยา  หากสถานีรถไฟลอยฟ้าปรับมาเป็นสถานีรถไฟใต้ดิน  นอกจากจะไม่ทำให้ภูมิทัศน์เมืองเก่าต้องกลายเป็นเมืองที่เสียโฉมแล้ว การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลกปัจจุบั…