กรุงเทพฯ

บันทึก บางกอก: กรุงรัตนโกสินทร์

: ฅน บางกอก

6/4/2566

    นับจากวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ เป็นต้นมา  เมืองบางกอกก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นราชธานีครั้งที่ ๒ ในนาม “กรุงรัตนโกสินท์อินทอโยธย” (กรมศิลปากร: วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๓)  จากนั้นราชธานีแห่งนี้ เริ่มปรากฏลักษณะกายภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็น “เกาะลอย” รู…

The Couple of Water Towers เพราะเราคู่กันมากว่า ๑๐๐ ปี

ฅน บางกอก

๑๔/๐๒/๒๕๖๖

 

งาน แสง-สี-เสียง ที่ประปาแม้นศรีจาก Bangkok Design Week ผ่านไปแล้ว  แม้ว่าจะอยู่ไม่ถึงคืนวันที่ ๑๔ กุมภา  แต่คาดว่าปีถัดไปอาจจะมีการจัดงานถึงเทศกาลนี้ก็ได้นะ  ไม่เชื่อ ลองอธิษฐานดู 😆😍  ว่าแล้ว ๑๔ กุมภา ปีนี้  เรามาซ้อมๆบรรยากาศฟรุ้งฟริ้งกันให้…