การรถไฟ

บันทึกกรุงเก่า ๒๕๖๖: ว่าด้วยรถไฟลอยฟ้า กับ “ทางออก” ลมหายใจ “อโยธยา” (ตอน ๒)

ฅน บางกอก

13/6/2566

……….หากมองว่าเขตพื้นที่ชองเมืองเก่า “อโยธยา” ที่รถไฟความเร็วสูงควรผ่านแบบ “ลงใต้ดิน”  สถานีก็ต้องอยู่ใต้ดินตามที่เล่าไปจากตอนที่แล้ว  คราวนี้มาดูว่า “แล้วหากมีสถานีใต้ดิน รูปร่างหน้าตา บรรยากาศใต้ดิน  ตลอดจนทางเชื่อมต่อกับพื…

บันทึกกรุงเก่า ๒๕๖๖: ว่าด้วยรถไฟ “ลอยฟ้า” กับลมหายใจ “อโยธยา” (ทางแยก-ร่วมต้องช่วยกันคิด)

………

ฅน บางกอก

9/6/2566

………..“อโยธยา” กับประเด็นรถไฟความเร็วสูง (ลอยฟ้า) ยังเป็น “หนังยาว” ที่ผู้คนในสังคมควรและพึงเข้ามามีส่วนรับรู้ที่มา-ที่ไป รวมถึงแผนของการรถไฟฯที่ให้รถไฟความเร็วสูง “ลอยฟ้า” ผ่านเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ก…

บันทึก เจดีย์วัดวิหารขาว (ร้าง) ๒ ริมทางรถไฟ “อยุธยา-บ้านม้า”

: ฅน บางกอก

23/04/25566

……….เจดีย์องค์นี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของรัฐอโยธยา (ก่อนจะเกิดกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๑๘๙๓) อาจารย์ยูร (น. ณ ปากน้ำ) ท่านเรียกพื้นที่ศูนย์กลางรัฐแห่งนี้ว่าเป็นศิลปกรรมแบบ “อโยธยา-สุพรรณภูมิ” เนื่องด้วยเป็นศิลปกรรมที่พบว่ามี “รูปแ…

บันทึก วัดวิหารขาว (ร้าง) ๑

: ฅน บางกอก

22/04/2566

โบราณสถานแห่งนี้ เหลือหลักฐานเชิงประจักษ์เพียงพระเจดีย์ที่ตั้งห่างจากริมทางรถไฟ (อยุธยา-บ้านม้า) ราว ๕๐ เมตรท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนวันละหลายๆครั้ง

บันทึกเจดีย์ บันทึกลมหายใจที่โรยรา
ก่อนความเปลี่ยนแปลงจะมาเยือนอีกไม่นาน