เดินไป วาดไป: บันทึกดงพญาเย็น เขาใหญ่

ฅน บางกอก

16/6/2566

ภาพลายเส้น

ขนาดภาพ A5

ระยะเวลา ๑๕ นาที

แต่งสีด้วยชุดสีน้ำในระบบ ดิจิตอล