เช้าวันนี้ 6 ต.ค. 2564

บริเวณนี้ เมื่อ ๔๕ ปีที่แล้ว