งานปั้นปูนเพชร สง่างาม ณ วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี

: ฅน บางกอก

13/04/2566

ภาพ: งานปั้นปูนเพชร ประดับลวดลายด้วยเครื่องถ้วยลายครามที่ฐานชุกชี ณ อุโบสถ วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี

หนึ่งในผลงานศิลปะทรงคุณค่า อันเปนเอกลักษณ์ของบ้านและเมืองแห่งลุ่มน้ำ “ท่าจีน – แม่กลอง – เพชรบุรี” ตั้งแต่ต้น – กลางพ…