นาคะเสถียร

“สืบ” เพื่อ สาน “เจตนา”

1 กันยายน 2565

: ครูตั้ง

 

ภาพจำ “เสือดำ” ถูกเอามาทำเป็นอาหารชั้นเลิศตามความเชื่อของคนบางคน โดยต้องไปเอาอีกหนึ่งชีวิตมาแลกกับความเชื่อว่าเป็นยาชูกำลัง ฯลฯ  และน่าจะเป็นภาพที่ใครต่อใครคงจำได้ดี  เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดกระแสต่อต้านมากมายหลายรูปแบบ  หนึ่งใ…

“สืบ”รักษ์ธรรมชาติแวดล้อม

คน ผู้คน กับสิงสาราสัตว์ ต่างก็มีถิ่นกำเนิดร่วมในอาณาบริเวณพื้นที่เป็นธรรมชาติแวดล้อมเดียวกันมาก่อน และยากที่จะแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ(อาทิ ทะเล ป่าเขา ท้องฟ้า ผืนน้ำ ฯลฯ) จึงเป็น“ผู้ให้”และก่อให้เกิดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งผู้คนมานานต…