วาดศิลป์ที่บ้านเกิด ร.ร.บ้านมาบเตย

@inspiresight

มาแว้ว…👍😊 วาดศิลป์ที่บ้านเกิด ปี ๑๓ “โรงเรียนบ้านมาบเตย” WHA + ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร #ศิลปะ #วัฒนธรรม #โรงเรียน #บ้าน #ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร #inspiresight

♬ เสียงต้นฉบับ – ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร – ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร