วัดช้างค้ำ เมิงน่าน

ฅน บางกอก

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โดดเด่น สง่า ชวนแล

ทั้งมุมมองภายในวัด และนอกวัด(ดังเช่น”มุมนี้”)

แล้วจะค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะ…