ภาพSketch

บันทึก ถอดบทเรียน “พระธาตุเจดีย์ศรีสุพรรณ”

ฅน บางกอก

๐๒/๑๐/๒๕๖๕

 

……….เหตุการณ์พระธาตุศรีสุพรรณ (เมืองเชียงใหม่) พังลงมา  น่าจะให้แง่คิดในด้านดีสำหรับใครหลายๆคนได้บ้างไม่มากก็น้อย  อย่างน้อยเหตุการณ์นี้น่าจะทำให้ทุกคนต้องกลับมาคิด ทบกวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ ปัจจัย…

เดินไป วาดไป: มา “โหมโรง” ล้างท้องก่อนกินเจ

ฅน บางกอก

๒๕/๐๙/๒๕๖๕

………..เทศกาลกินเจของปี ๒๕๖๕ ปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ถึง วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ซึ่งจะตรงกับทุกวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึงวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ตามปฏิทินจีนของทุกปี (เลขสวยของเทศกาลอย่างนี้ ไม่รุจะมีใครคิดเอาไปตีเป็นหวยอีกรึเปล่า 😆😂😊)  …

บันทึก “ตึกเหลือง” บันทึกความมุ่งหมายของในหลวงรัชการที่ ๖

ฅน บางกอก

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

…. ราว ๕ ปีก่อนหรือก่อนหน้านั้น หากใครเคยเดินเข้าไปใน “วชิรพยาบาล” ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ ๖ ที่มีบันทึกระบุว่าพระองค์ทรงสถาปนาสถานที่แห่งนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมีใจความสำคัญว่า

…. “บัดนี้โรงพยาบาลอันนี้ ก็ได้ตกแต่งขึ้…

วาด ศิลปะทวารวดีบนแผ่นหินที่เคยอยู่ ณ ราชธานีกรุงศรีฯ

ฅน บางกอก

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

     มีโอกาสไปชมนิทรรศการถาวรที่มีการปรับปรุงใหม่ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่ชาติพระนคร(พ.ช.พระนคร) ในนี้มีศิลปวัตถุที่ชอบหลายชิ้นเลยวาดเก็บไว้ก่อน  รวมถึงห้องทวารวดีที่เป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปกรรมประเภทต่างๆในสมัยทวารวดี  ในนี้มีการเลือกว…

วาด “ป้อมเพชร” ในจินตนาการพร้อมกับเด็กๆ

ครูตั้ง

๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

…..ตอนพาเด็กๆ ป.ปลาย (นักเรียนโฮมสคูล) ไปเรียนรู้จัก “ป้อมเพชร” แบบ “on site” (ตะก่อนคำนี้รู้จักมักคุ้นกันกับคนที่ต้องเรียนรู้หรือทำงานกับ “สภาพหน้างานจริง” หรือพวกงานภาคสนาม เดี๋ยวนี้มักคุ้นโดยกว้างขวางมากขึ้นแระ เพราะ “ไอโคฯ” แท้ๆ😀😁 ) ครั้…

เดินไป วาดไป ณ เมิงน่าน: วัดช้างค้ำ

ฅน บางกอก

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

          เดินมานั่งวาดตรงบริเวณสนามหญ้า ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน(พ.ช.น่าน) ตอนพักเที่ยง(เที่ยงถึงบ่ายโมง พ.ช.น่าน จะปิดตึก และให้เข้าตึกได้อีกครั้งตอนบ่ายโมง) จุดที่วาดก็ใกล้กับ“วัดน้อย”อันลือชื่อนี่แหละ ร่มดี 🤩

ต้องเท้าความก่อนว่า…