เดินไป วาดไป: มาวังน่า ได้เห็นพื้นที่วังน่า (แบบนี้)

ฅน บางกอก
๖/๐๒/๒๕๖๖

…..ตั้งใจมาวังน่า (สะกดคำแบบที่เคยมีการบันทึกชื่อเรียก “วังหน้า” ว่า “วังน่า”) เพื่อมาดูของดีบางส่วนในพื้นที่ของวังน่าในปัจจุบันที่กลายสภาพมาเป็น พช. พระนคร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)  ในนี้มีของดีทรงคุณค่ามากมาย  ที่สำคัญคือของดี ของ…