เดินไป วาดไป: บันทึก “วังหลัง” บ้านเกิด “ท่านภู่”

: ฅน บางกอก

26/06/2566

……..วันนี้ “จันทร์ ๒๖ มิถุนายน” ตรงวัน (ทั้งวันที่และวันจันทร์) ที่ทางการกำหนดว่าเป็นวันเกิดของ “ท่านภู่” กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นบุคคลสำคัญของโลก (ยูเนสโก เฟิร์ม)

……..“ท่านภู่” หรือ สุนทรภู่ เกิดที่ วังหลัง (พระรา…