ค่ำคืน “วันมหาปวารณา”(ออกพรรษา)


ท่ามกลาง ฝนฟ้า น้ำท่วม แลโควิดฯ

พระธาตุแช่แห้ง เมืองน่าน