เดินไป วาดไป: เยือนเหย้า อดีตทุ่งลาดกระบัง KMITL

: ฅน บางกอก

14/04/2566

……….“วันสุข” ปลายสัปดาห์มีโอกาสกลับมาเหย้าเดิม  เลี้ยวเข้าประตูรั้ว ฝั่งซ้ายถาปัด ฝั่งขวาวิศวะตึกแรกฝั่งขวายังคงเป็นหอประชุมที่กว่า ๓๐ ปีที่แล้วได้ชื่อว่าเป็นหอประชุมที่มีการออกแบบทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่สมบ…