เดินไป วาดไป: ก่อนวันนี้ มาฆปุณณมี

ฅน บางกอก

๐๖/๐๓/๒๕๖๖

…..วันมาฆบูชา หรือที่คนโบราณเรียกว่า “มาฆปุณณมี” เป็นวันที่ต้องเรียนและรู้กันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆว่า

  • เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงาม ที่เรียกว่า “เสวยมาฆฤกษ์”
  • พระสงฆ์มาประชุมร่วมกัน ๑,๒๕๐ รูป แบบมิได้นัดหมายโดยทีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน