เทคนิค : สีพาสเทล บน กระดาษ
ขนาด : 50 cm. x 35 cm.
ผู้สร้างสรรค์ : เกียรติศักดิ์ ล้วนมงคล
อธิบายภาพ : “เด็ก” ล้วนมีจินตนาการในแบบเฉพาะตน โดยที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะล่วงรู้นึกคิดถึงมโนทัศน์ตามที่เด็กจะแสดงออกซึ่งภาพ อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตน

Downloads: full ( 451x640 ) | thumbnail ( 150x150 ) | medium ( 211x300 ) | large ( 451x640 )