ด้วยความเชื่อที่ว่า….

ศรัทธา ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ เพื่อตามหาเส้นทางที่จะนำไปพบวิถีท้องถิ่นที่ดีงาม ทำให้พวกเราได้มารวมกันสานสิ่งที่เชื่อ และทำกิจกรรมการเดินทางเพื่อให้ได้สัมผัสศิลปะ วัฒนธรรม จากสถานที่จริง โดยมุ่งหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ อันเกิดจากประสบการณ์จริงที่ผ่านเข้ามา ทำให้เราได้รู้ ได้เห็น ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้จากห้องเรียนในโลกกว้าง 

อดีตหรือประวัติศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งบังเอิญที่เกิดขึ้น หากแต่ประวัติศาสตร์ คือสิ่งที่แสดงถึงการดิ้นรนของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดร่วมกับธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ผ่านมา คุณค่าของชีวิตปัจจุบันจะหาความสมบูรณ์ไม่ได้ หากมนุษย์ละเลยที่จะตระหนักถึงอดีต เพื่อเป็นแสงนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต

“เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม”

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แต่งแต้มฝัน เติมสาระสู่สังคม