เดินไป วาดไป: เวอชั่น ฟังไป วาดไป กับ นุดยุดยา 😆😊

ฅน บางกอก

๒๘/๐๑/๒๕๖๖

…..ช่วงนี้ ยังอยู่ในเทศกาลปีใหม่และตรงกับเทศกาลของงานอยุธยามรดกโลก ชื่อเต็มที่เป็นทางการยาวเป็นวา จำไม่ได้แระ 😆😎  เลยอยากจะเล่าบางช่วงของโมเม้นต์ที่ไปบรรยาย เล่าเรื่องอยุธยาตรงหน้างาน เผื่อมิตรสหายจะบันเทิงไปด้วยกัน 😊

 

…..เ…