“เดินไป วาดไป” ใน “โตเกียว” (Cocoon tower)

ฅน บางกอก

ก่อนที่อีกหนึ่งมหกรรมกีฬาสำคัญจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจาก โอลิมปิค คือการแข่งขันกีฬา “พาราลิมปิค”ซึ่งยังคงจัดการแข่งขันตามสนามกีฬาและสถานที่ต่างๆในกรุงโตเกียว ช่วงเวลาระหว่างนี้ เราก็ เดินเที่ยวชมเมืองไปพลางก่อน

ในกรุงโตกียว มีตึกสวยๆ ทรงงามๆหลายตึก เป็นเมืองที่มีการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ควบคู่กับความทันสมัย เช่น มีการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ซึ่งคงความเป็นพื้นที่สีเขียว(สวนญี่ปุ่น)ขนาดใหญ่โดยรอบบริเวณ“ศาลเจ้าเมจิ” ซึ่งถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญของเมือง โดยผู้คนสามารถเดินทางเข้ามากราบไหว้ หรือพักผ่อน ซ่อมแซมจิตใจได้ตลอดเวลา ฯลฯ

ความที่โตเกียวเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ มีการใช้พื้นที่ที่มีความซับซ้อน และซ้อนชั้นแบบ“ขนมชั้น” 🤔🙃🤔คือมีพื้นที่ใช้สอยลึกลงไปในระดับดิน ทำนองเดียวกับพื้นที่ใช้งานของรถไฟใต้ดินของบ้านเรา แต่ของเขาขนาดใหญ่ๆกว่าสนามฟุตบอลซ้อนลึกลงไปอีกหลายๆชั้น รวมถึงอาคารที่โผล่สูงขึ้นมาบนดินเป็นตึกรามบ้านช่อง และอาคารสูงระฟ้า(skyscraper)ต่างๆมากมาย อาทิ อาคารสำนักงานบริหารมหานครโตเกียว(Tokyo Metropolitan Government Building) เป็นต้น

มีตึกน่าสนใจสวยๆด้วย“รูปทรง โครงสร้าง และเส้นสายต่างๆ”ประกอบออกมาเป็นหน้าตาของตึกเหมือนเอา“เส้นไยของไหม”มาห่อหุ้มที่ตัวตึก ตึกนี้จึงมีชื่อว่า “ตึกรังไหม”(Cocoon Tower) ออกแบบโดย Kenzo TANGE ซึ่งเป็นสถาปนิกระดับตำนานท่านนึงที่สร้างสรรค์ให้เกิดสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่(คือการออกแบบโดยผสมผสานแนวคิดสมัยใหม่ภายใต้ความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่น) และตึกรังไหมนี้ก็คือผลงานชิ้นท้ายๆก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป

ภายใน“ตึกรังไหม”นี้เป็นที่ตั้งของสถาบันการสอนด้านอาชีพมีชื่อว่า “โหมดกากุเอ็ง” (Mode Gakuen) โดยเปิดสอนสาขาอาชีพที่มีตลาดรองรับและได้รับความสนใจในสังคมญี่ปุ่น สาขาที่เปิดสอนล้วนอยู่ภายใต้การดูแลของ“กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านการฝึกอาชีพเฉพาะทาง อาทิ แฟชั่นดีไซน์ กราฟฟิค ออกแบบ ฯลฯ แต่ละแผนกจะแยกเป็นหลักสูตรสาขาย่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ออกแบบภายใน เสื้อผ้า หน้าผม ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ปัจจุบันมีชาวต่างชาติสนใจเข้ามาเรียนด้วยมากมาย

ความมุ่งหมายของการก่อตั้ง “โหมดกากุเอ็ง” (Mode Gakuen) เริ่มมาจากการเป็นโรงเรียนทางสายวิชาชีพ ทำนองเดียวกับ โรงเรียนช่างหรือสารพัดช่างของบ้านเรา(ตอนเริ่มน่ะเริ่มคล้ายๆกัน 😆😎🤭)คือ เน้นเรื่องการฝึกอาชีพแบบสายตรงให้กับผู้ที่สนใจมาเรียนเพื่อกลับออกไปทำงานเป็นมืออาชีพตามที่ตั้งใจ โดยตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่เมือง “นาโงย่า” มาถึงตอนนี้มีสาขาเพิ่มที่ “โอซากะ” และที่ “โตเกียว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ตึก“รังไหม”แห่งนี้

“เดินไป” เจอตึกรังไหมแล้ว ก็ต้อง “วาดไป” เพื่อบันทึกความประทับใจในรูปร่าง หน้าตาของตึกนี้ด้วย ยิ่งรู้ว่าคนออกแบบคือปรมาจารย์ที่นับถือ(เพราะเคยได้เห็นแต่ผลงานจากภาพสไลด์สมัยเรียน) ยิ่ง“ฟินน” โดยแท้ 😍😁

คนที่สนใจ“ตึกรังไหม” อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตึกนี้ หรือเผื่ออยากจะไปสมัครเรียน 🤩😆ลองเข้าไปดูได้ตามรายการข้างล่างนี้ได้เลย

https://www.archdaily.com/…/mode-gakuen-cocoon-tower…

https://www.japan-experience.com/…/the-cocoon-tower…

https://www.mode.ac.jp/english

https://www.skyscrapercenter.com/…/mode-gakuen…/1596