วาดเมืองบนตึกสูง (แบบง่ายๆ) /ครูตั้ง

เวลาวาดภาพเมืองบนตึกสูง บางทีเราอาจรู้สึกว่า วาดแล้วทำไมมันดูเหินหรือลอยๆ ฯลฯ ลองมาดูวิธีวาดภาาพเมืองแบบง่ายๆว่า จะต้องวาดยังไงบ้าง

ก่อนอื่น มาทำเข้าใจก่อนว่า ภาพในลักษณะนี้ อาจจะมีหรือไม่มีพระเอก (Focal Point) ก็ได้ เพราะว่าคนวาดอาจต้องการสื่อภาพให้เห็นบรรยากาศแบบรวมๆ สบายๆตามอารมณ์ของคนวาด ดังเช่นตัวอย่างของภาพที่ยกมาให้ดู

หรือหากมีจุดที่เราปิ๊งๆ ก็ขอให้เล็งไว้ก่อนว่าต้องมีเจ้าตึกที่เล็งไว้ (หรืออาจเป็นองค์ประกอบอื่นก็ได้ เช่น เจดีย์ ฯลฯ) ให้เป็นพระเอกอยู่ในภาพของเรา ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องอยู่กลางภาพก็ได้ เพราะพระเอกของภาพอยู่ตรงไหนก็ได้ ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว พระเอกจึงมาจากผู้กำกับการแสดงซึ่งก็คือคนวาดอยู่แล้ว 😆😅มาดูขั้นตอนการวาดภาพกัน

ขั้นแรก สังเกตภาพรวมของมุมที่จะวาด โดยการกำหนดเส้นระดับสายตาให้เป็นเส้นอ้างอิง (เส้นนอนสีแดง) ขึ้นมาก่อน เพื่อให้รู้ว่าวัตถุที่อยู่เหนือเส้นคืออยู่สูงกว่ามุมมองของเรา และวัตถุที่อยู่ต่ำกว่าเส้นก็คืออยู่ต่ำกว่าระดับสายตา

ขั้นที่สอง จากทัศนียภาพตามมุมมองที่เห็น จะพบว่ามีฉากหลัง (Back Ground) เป็นวัตถุ(ตึกสูงต่างๆ) ที่อยู่สูงกว่าเส้นระดับสายตาซึ่งมีขนาดใหญ่และอยู่ไกลออกไปค่อนข้างมาก(พวกกลุ่มตึกระฟ้า) จึงทำให้เรายังสามารถเห็นวัตถุได้ แต่จะไม่เห็นรายละเอียดของตึก(เพราะอยู่ไกล) การวาดเส้นจึงร่างแค่เส้นกรอบโครงของแต่ละตึกก็พอ เพื่อให้สอดคล้องกับสายตาที่เห็น

ขั้นที่สาม วัตถุที่อยู่ต่ำกว่าเส้นระดับสายตา จะสังเกตเห็นอาคาร บ้านเรือน ฯลฯ ที่อยู่ต่ำกว่าจุดที่เราวาด ทำให้มองเห็นหลังคาแบบมุมมองลง ระยะของมุมมองแบบนี้จึงเป็นฉากหน้า(Fore Ground)ของภาพ

พอเข้าใจภาพรวมกันแล้ว ตามมาดูรายละเอียดจากภาพที่เตรียมมาพร้อมกันเลย ดีกว่า

ภาพโดย ฅน บางกอก

เส้นสีแดง คือเส้นระดับสายตาที่ใช้”อ้างอิง” เพื่อใช้สังเกตวัตถุต่างๆในภาพ(เป็นเส้นสมมติที่มีความสำคัญ แต่มองไม่เห็น) เพื่อให้รู้ระดับความสูงของมุมมองเราที่ ๐.๐๐ สูงขึ้นไปก็ +๑ … ต่ำลงมาก็ -๑ … ฯลฯ

วัตถุที่อยู่ไกล(ฉากหลัง)จะอยู่ด้านบนของเส้นระดับสายตา(เส้นสีแดง) ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นหลังคาของตึกที่เป็นฉากหลังพวกนี้ เพราะมุมที่เรามองอยู่ต่ำกว่าตึกที่อยู่ด้านล่างของภาพ(ฉากหน้า)จะอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดง  เราจึงมองเห็นหลังคา และสามารถเห็นองค์ประกอบต่างๆของอาคาร เช่น เสา กรอบหน้าต่าง ฯลฯ เพราะอยู่ใกล้เรา

วาดแล้วเสร็จแบบรวมๆ ปล่อยพื้นที่ขาวๆของกระดาษที่ด้านบนให้เสมือนเป็นท้องฟ้า ภาพจะได้ให้ความรู้สึกเบาๆเหมือนของจริง