inspiresight

เทศกาลตรุษจีน

春节 เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลตรุษจีน “ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม”

      สมัยก่อนคนจีนจะกำหนดวันแรกของฤดูใบไม้ผลิคือ “วันตรุษจีน” ในประเทศจีนจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เปรียบเช่นวันปีใหม่นั่นเอง

แน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่เทศกาล…

ศิลปะบำบัด (Art Therapy) 》Finger Art

ศิลปะบำบัด (Art Therapy) 》Self

สร้างงานด้วยวิธีFinger Art
ครั้งนี้มีผู้สร้างงานหลากหลายกลุ่ม

วิธีวาดและระบายสีอย่างง่ายด้วยเส้นลายนิ้วมือที่เหล่าผู้สร้างสรรค์ให้คำนิยามภาพของตนเองว่า

# ตามใจนึก …อะไรๆก็ประสบความสำเร็จด้วยสองมือนี้
# ตามอารมณ์ ที่มีทั้งร้อนแ…

องค์ประกอบศิลป์

องค์ประกอบศิลป์

     ผลงานของเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร  ที่สามารถเป็นตัวอย่างและเรียนรู้กับผู้ที่สนใจศึกษา  เมื่อสังเกตจะพบว่าในหนึ่งภาพจะมีจุดเด่น  จุดรอง  และการเชื่อมโยงของรูปร่างรูปทรง  อันปร…

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ

ผลงานของSTAFFศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสัญจร ที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9 เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำเป็นผลงานจากโครงการ”วาดศิลป์ที่บ้านเกิดปี9″ที่เป็นโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาการเด็กและเยาวชนด้วยการใช้ศิลปะเป็นกลไก โดย#WHAGroup และ ศูนย์ศ…